Đăng nhập
Viết thư xin tài trợ: Chìa khóa cho một lời đề nghị thành công
Xây dựng lý lịch bản thân của bạn hay đơn giản là hành nghề tự do, học các kĩ năng viết thư xin tài trợ và khám phá những cách sáng tạo để gây quỹ cho dự án hay chương trình của bạn
325 đánh giá, 1616 người tham gia
Giảng dạy bởi Thu Hiền
Thumbnail 17
Trình độ
Ngôn ngữ
Tất cả
Tiếng Việt
Mô tả về khóa học
Yêu cầu của khóa học
  • Không cần điều kiện tiên quyết, tất cả tài liệu được cung cấp.

Lợi ích từ khóa học
  • Hơn 21 bài giảng với nội dung kéo dài trong thời lượng 2h Học những nguyên lý cơ bản để soạn thảo một bản đề xuất hiệu quả Khám phá cách sử dụng các cơ sở dữ liệu và tiến hành nghiên cứu qua mạng Học quy trình 8 bước cơ bản đề soạn thảo một bản đề xuất hiệu quả

Đối tượng mục tiêu
  • Cho bất kì ai muốn viết đề xuất, bất kể cho một tổ chức hay một đơn vị tự do

Tiểu sử tác giả
Đánh giá
4.8
325 đánh giá