Đăng nhập
Tiếng Trung sơ cấp: Hiểu 65% tiếng Trung trong 10 giờ
Học 65% tiếng Trung (tiếng phổ thông), bắt đầu nói và đọc tiếng Trung trong một khoá học hấp dẫn với phương pháp tiếp cận độc nhất
268 đánh giá, 1616 người tham gia
Giảng dạy bởi Hà Mai Anh
Thumbnail 52
Trình độ
Ngôn ngữ
Tất cả
Tiếng Việt
Mô tả về khóa học
Yêu cầu của khóa học
  • Chúng tôi khuyên tất cả các học viên nên tiếp cận với giáo viên để có thể thực hành. Điều này sẽ giúp cải thiện kỹ năng nói tiếng Trung của bạn đáng kể vì điều giáo viên quan tâm không phải là dạy bạn bổ dung kiến thức mà là giúp bạn sử dụng những gì đã học. Hãy tải quảng cáo của chúng tôi về trong bài học đầu tiên và tìm hiểu thêm về khóa học! Khi bạn đã có giáo viên giảng dạy riêng cho mình, giáo viên sẽ cung cấp cho bạn tất cả các tài liệu bổ sung mà bạn cần. Nếu như bạn chỉ học khoá học online, bạn có thể tải về sách học ở bải học đầu tiên.

Lợi ích từ khóa học
  • Bạn không cần có kiến thức về tiếng Trung trước đó. Tuy nhiên, nếu bạn chưa từng học khoá học của chúng tôi, bạn nên bắt đầu với khoá học nền tảng: "Tiếng Trung đơn giản". Nếu bạn đã có chút kiến thức về tiếng Trung rồi, bạn vẫn nên tham gia khoá học này vì chúng tôi sẽ giới thiệu các khái niệm vô cùng quan trọng mà bạn có thể bỏ lỡ trước đó. Bạn cũng sẽ có thể đọc và viết những câu chuyện/bài viết/sách báo đơn giản bằng tiếng Trung.

Đối tượng mục tiêu
  • Hơn 265 Bài giảng và 10 giờ nội dung. Đến cuối khoá học, bạn sẽ có thể trò chuyện bằng tiếng Trung về hầu hết mọi thứ. Bạn cũng sẽ có thể đọc và viết những câu chuyện/bài viết/sách báo đơn giản bằng tiếng Trung.

Tiểu sử tác giả
Đánh giá
4.8
268 đánh giá