Đăng nhập
Tiếng Nhật theo ngữ cảnh: Khóa học tiếng Nhật cơ bản
Học để nói, đọc và viết tiếng Nhật thành thạo. Học tiếng Nhật thực hành để thúc đẩy sự nghiệp của bạn, hoặc chỉ để làm phong phú bổ sung cuộc sống của bạn!
450 đánh giá, 1616 người tham gia
Giảng dạy bởi Trịnh Thị Thu Hà
Thumbnail 50
Trình độ
Ngôn ngữ
Tất cả
Tiếng Việt
Mô tả về khóa học
Yêu cầu của khóa học
  • Mong muốn học hỏi Bảng trắng và bảng điểm đánh dấu để nắm bắt bài giảng

Lợi ích từ khóa học
  • Hơn 233 bài giảng và 10 giờ nội dung! 61 bài giảng với hơn 5 giờ nội dung! 49 video mô tả về cách viết các ký tự tiếng Nhật với hơn 2 giờ nội dung của một người bản xứ! 58 hoạt động thực hành từ vựng và ngữ pháp để kiểm tra kỹ năng viết và đọc của bạn 55 tập tin âm thanh được ghi âm bởi người bản xứ! Hiểu được cách học tiếng Nhật thành thạo theo cách bạn muốn. Học để nói, đọc và viết tiếng Nhật hiện đại!

Đối tượng mục tiêu
  • Bất cứ ai yêu thích việc học tiếng Nhật. Bất cứ ai muốn thúc đẩy sự nghiệp của họ hoặc tìm kiếm một kỹ năng mới.

Tiểu sử tác giả
Đánh giá
4.8
450 đánh giá