Đăng nhập
Lập trình Visual C# 2010 căn bản
Nói đến lập trình thì chúng ta không thể nào không nhắc đến C#. Có thể nói đây là ngôn ngữ vô cùng mạnh mẽ và thông dụng.
207 đánh giá, 1616 người tham gia
Giảng dạy bởi Đỗ Thành Đạt
Thumbnail lap trinh c
Trình độ
Ngôn ngữ
Tất cả
Tiếng Việt
Mô tả về khóa học
Yêu cầu của khóa học
  • Chỉ cần sẵn sàng học hỏi Yêu cầu của khóa học

Lợi ích từ khóa học
  • Với 17 bài học trong thời gian ngắn, bạn sẽ: Hiểu được các nguyên lý cơ bản của ngôn ngữ C# Đạt được những hiểu biết vững chắc về kỹ thuật lập trình C# - Học lập trình bằng C# ngay tại nhà của bạn Lợi ích từ khóa học

Đối tượng mục tiêu
  • Với 17 bài học trong thời gian ngắn, bạn sẽ: Hiểu được các nguyên lý cơ bản của ngôn ngữ C# Đạt được những hiểu biết vững chắc về kỹ thuật lập trình C# - Học lập trình bằng C# ngay tại nhà của bạn Lợi ích từ khóa học

Tiểu sử tác giả
Đánh giá
4.8
207 đánh giá