Đăng nhập
Lập trình SAP ABAP cho người mới bắt đầu
Học lập trình SAP ABAP
308 đánh giá, 1616 người tham gia
Giảng dạy bởi Đỗ Thành Đạt
Thumbnail 21
Trình độ
Ngôn ngữ
Tất cả
Tiếng Việt
Mô tả về khóa học
Yêu cầu của khóa học
  • Trình độ yêu cầu đối với người dùng là hiểu được cách điều hướng SAP GUI.

Lợi ích từ khóa học
  • Hơn 133 bài giảng và 13,5 giờ nội dung. Nhận được công việc đầu tiên của bạn trong lĩnh vực SAP. Nâng cao kỹ năng SAP hiện tại của bạn. Các video bài giảng chuyên sâu, đầy đủ thông tin và thú vị. Giúp bạn vượt qua bài kiểm tra chứng chỉ SAP ABAP

Đối tượng mục tiêu
  • Tất cả mọi người. Từ người mới bắt đầu đến các nhà tư vấn về SAP. Những nhà tư vấn chức năng của SAP muốn học về ABAP. Các thành viên trong Đội Dự án của SAP. Sinh viên đại học muốn dẫn đầu trong học tập Tư vấn viên SAP BASIS muốn mở rộng kiến thức Tư vấn viên SAP BW - ABAP đóng vai trò TO LỚN trong vai trò tư vấn viên này

Tiểu sử tác giả
Đánh giá
4.8
308 đánh giá