Đăng nhập
Làm thế nào để thiết kế Logo - khóa học cho người mới bắt đầu?
Tìm hiểu cách thiết kế một logo từ khi có yêu cầu của khách hàng đến khi thiết kế xong.
700 đánh giá, 1616 người tham gia
Giảng dạy bởi Nguyễn Tùng Dương
Thumbnail maxresdefault
Trình độ
Ngôn ngữ
Tất cả
Tiếng Việt
Mô tả về khóa học
Yêu cầu của khóa học
  • Máy tính, một phiên bản dùng thử đầy đủ hoặc miễn phí của Adobe Illustrator cho phần sau của khóa học (không yêu cầu phải có kiến thức trước)

Lợi ích từ khóa học
  • Hơn 42 bài giảng và 2,5 giờ nội dung! Khóa học dạy từng bước tìm hiểu cách thiết kế logo

Đối tượng mục tiêu
  • Những người muốn tìm hiểu về thiết kế logo để bán như là một dịch vụ hoặc để thiết kế logo riêng của mình

Tiểu sử tác giả
Đánh giá
4.8
700 đánh giá