Đăng nhập
Kỹ năng đàm phán và thương lượng
Để có một cuộc đàm phán đạt kết quả có lợi nhất cho cả 2 bên
620 đánh giá, 1616 người tham gia
Giảng dạy bởi Tống Dương Duy
Thumbnail 29
Trình độ
Ngôn ngữ
Tất cả
Tiếng Việt
Mô tả về khóa học
Yêu cầu của khóa học
  • - Có kiến thức cơ bản về đàm phán và thương lượng để biết cách tiến hành một cuộc đàm phán - Nắm được những bí quyết để xây dựng và tiến hành một cuộc đàm phán thành công - Đánh giá mức độ thành công của cuộc đàm phán

Lợi ích từ khóa học
  • - Có kiến thức cơ bản về đàm phán và thương lượng để biết cách tiến hành một cuộc đàm phán - Nắm được những bí quyết để xây dựng và tiến hành một cuộc đàm phán thành công - Đánh giá mức độ thành công của cuộc đàm phán

Đối tượng mục tiêu
  • - Những người làm trong lĩnh vực bán hàng, giao dịch... có nhu cầu giao tiếp và đàm phán thường xuyên - Nhà quản lý, người đứng đầu các bộ phận trong một tổ chức, doanh nghiệp - Tất cả những ai có nhu cầu nâng cao khả năng đàm phán để thành công hơn trong công việc và cuộc số

Tiểu sử tác giả
Đánh giá
4.8
620 đánh giá