Đăng nhập
Khóa học Freelancer
Trở nên vượt trội, tìm kiếm được những khách hàng tốt hơn và làm nên chuyện.
536 đánh giá, 1616 người tham gia
Giảng dạy bởi Đỗ Phương Nam
Thumbnail 12
Trình độ
Ngôn ngữ
Tất cả
Tiếng Việt
Mô tả về khóa học
Yêu cầu của khóa học
  • Không có yêu cầu nào! Duy chỉ động lực làm người chủ của riêng bạn và làm ra kết quả xuất sắc là quan trọng.

Lợi ích từ khóa học
  • Hơn 87 bài giảng và 3 giờ nội dung! Thành thạo cách làm ra một kết quả độc đáo, tạo ra một thương hiệu nổi tiếng, tìm ra khách hàng, và tăng nhu cầu cho sản phẩm và dịch vụ. Hiểu những gì cần để làm tốt hơn những freelancer trung bình. Trở nên chuyên nghiệp, cũng như cam kết tìm ra các khách hàng tốt hơn và làm ra kết quả tốt hơn.

Đối tượng mục tiêu
  • Những Freelancer hiện nay mà muốn xây dựng và làm khác biệt hóa doanh nghiệp của họ. Bất cứ ai quan tâm đến việc trở thành một freelancer chuyên nghiệp. Đây không phải là một khóa học cho những người tìm kiếm đường tắt, kết quả được đảm bảo trước hay một con đường dễ dàng.

Tiểu sử tác giả
Đánh giá
4.8
536 đánh giá