Đăng nhập
Hệ thống quản lý chất lượng: Quản lý và kiểm soát chất lượng
Tìm hiểu làm thế nào để xây dựng, thực hiện và duy trì thực hiện một nền văn hóa làm việc xuất sắc vào tổ chức của bạn.
294 đánh giá, 1616 người tham gia
Giảng dạy bởi Nguyễn Thuỳ Linh
Thumbnail 14
Trình độ
Ngôn ngữ
Tất cả
Tiếng Việt
Mô tả về khóa học
Yêu cầu của khóa học
  • Thuật ngữ kinh doanh cơ bản Máy tính và Internet

Lợi ích từ khóa học
  • Hơn 56 bài giảng và 7.5 giờ nội dung! Bạn sẽ có khả năng phát triển, ứng dụng và duy trì văn hoá hiệu suất làm việc xuất sắc, truyền tải những giá trị ngày càng hoàn thiện đến khách hàng của mình, và nâng cao hiệu quả tổ chức và khả năng tổng thế. Bạn sẽ có khả năng áp dụng các nguyên tắc cơ bản về quản lý chất lượng và hiệu suất xuất sắc, nâng cao hiệu quả và hiệu suất cho các quy trình của mình và cải thiện sự hài lòng của khách hàng và nhân viên của bạn Bạn sẽ hiểu được nhiều quan điểm khác nhau mà trong đó chất lượng là yếu tố được xem xét đẻ có nhận thức đầy đủ về vai trò của nó trong nhiều bộ phận của một tổ chức kinh doanh. Bạn sẽ học được nền tảng và các nguyên tắc về triết lý quản lý chất lượng và những mô hình có ảnh hưởng lớn nhất đến việc thực hành quản lý chất lượng toàn cầu Bạn sẽ có thêm các kĩ năng để xây dựng, phát triển và duy trì các phẩm chất quản lý hiệu quả và văn hoá làm việc hiệu suất xuất sắc để trở thành một tổ chức mang tầm cỡ quốc tế.

Đối tượng mục tiêu
  • Khóa học này dành cho những người ở trình độ mới bắt đầu và trung bình, những người muốn nâng cao kiến thức của mình và có thêm những kỹ năng để phát triển, ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng và có những tư duy kinh doanh xuất sắc cho công ty của họ. Khóa học này phù hợp hơn cho các chuyên gia dày dạn, những người muốn nâng cao hiệu quả tổng thể cho công ty của họ và truyền tải các giá trị gia tăng tới khách hàng và các bên liên quan.

Tiểu sử tác giả
Đánh giá
4.8
294 đánh giá